Đèn Bơ Lưu Ly – 1 Cặp

180.000  (chưa bao gồm thuế VAT)