Hạt dổi – mắc khén Nhật Khôi – hủ 25g

54.000  (chưa bao gồm thuế VAT)