Trứng vịt sạch Vương Huỳnh – Vỉ 10 trứng

52.000  (chưa bao gồm thuế VAT)