Trứng cút sạch Vương Huỳnh – Vỉ 30 trứng

30.000  (chưa bao gồm thuế VAT)