Nếp Cái Hoa Vàng (nếp Bắc) 1kg

30.000  (chưa bao gồm thuế VAT)