NẤM RƠM HỮU CƠ SẤY LẠNH

189.000  (chưa bao gồm thuế VAT)

Nấm rơm hữu cơ sấy lạnh