Gia vị rắc cơm lúa mạch rong biển 100g (chưa bao gồm VAT)

55.000