Cốt lết bò T-Bone 1000g (chưa bao gồm VAT)

360.000