Chả giò da xốp nhân chay Cầu Tre 400g (chưa bao gồm VAT)

45.000