Chả bò Lá Quê 500g (chưa bao gồm VAT)

215.000  194.000