Thực phẩm đóng gói

Cháo tươi cá hồiSold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

25.000

Cháo tươi cá hồi .

Cháo tươi cá hồi là 01 trong 07 sản phẩm cháo tươi Cây Thị được Công ty CP SX TP Anh Kim ra mắt thị trường vào cuối tháng 07 năm 2018: – Thành phần: Nước xương hầm, gạo tấm (10%), Thịt cá hồi (7%), Dầu kiddy (dầu cá hồi, dầu mè, dầu đậu nành), […]

Learn More

25.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Cháo tươi cá lócSold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

24.000

Cháo tươi cá lóc .

Cháo tươi cá lóc là 01 trong 07 sản phẩm cháo tươi Cây Thị được Công ty CP SX TP Anh Kim ra mắt thị trường vào cuối tháng 07 năm 2018: – Thành phần: Nước xương hầm, gạo tấm (10%), Thịt cá lóc (7%), Dầu kiddy (dầu cá hồi, dầu mè, dầu đậu nành), […]

Learn More

24.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Cháo tươi gà ác đ...Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

26.500

Cháo tươi gà ác đậu xanh .

Cháo tươi gà ác đậu xanh là 01 trong 07 sản phẩm cháo tươi Cây Thị được Công ty CP SX TP Anh Kim ra mắt thị trường vào cuối tháng 07 năm 2018: – Thành phần: Nước xương hầm, gạo tấm (10%), Thịt gà ác (7%), đậu xanh (2%), Dầu kiddy (dầu cá hồi, […]

Learn More

26.500

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Cháo tươi lươn đậ...Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

23.000

Cháo tươi lươn đậu xanh .

Cháo tươi lươn đậu xanh là 01 trong 07 sản phẩm cháo tươi Cây Thị được Công ty CP SX TP Anh Kim ra mắt thị trường vào cuối tháng 07 năm 2018: – Thành phần: Nước xương hầm, gạo tấm (10%), Thịt lươn (7%), đậu xanh (2%), Dầu kiddy (dầu cá hồi, dầu mè, […]

Learn More

23.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Cháo tươi rau củ th...Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

21.000

Cháo tươi rau củ thập cẩm .

Cháo tươi rau củ thập cẩm là 01 trong 07 sản phẩm cháo tươi Cây Thị được Công ty CP SX TP Anh Kim ra mắt thị trường vào cuối tháng 07 năm 2018. Đặc biệt sản phẩm này có thể dùng cho người ăn chay: – Thành phần: Nước, gạo tấm (10%), đậu hà lan […]

Learn More

21.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Cháo tươi thịt bòSold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

22.000

Cháo tươi thịt bò .

Cháo tươi thịt bò là 01 trong 07 sản phẩm cháo tươi Cây Thị được Công ty CP SX TP Anh Kim ra mắt thị trường vào cuối tháng 07 năm 2018: – Thành phần: Nước xương hầm, gạo tấm (10%), Thịt bò (7%), Dầu kiddy (dầu cá hồi, dầu mè, dầu đậu nành), muối, […]

Learn More

22.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Cháo tươi thịt heoSold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

20.000

Cháo tươi thịt heo .

Cháo tươi thịt heo là 01 trong 07 sản phẩm cháo tươi Cây Thị được Công ty CP SX TP Anh Kim ra mắt thị trường vào cuối tháng 07 năm 2018: – Thành phần: Nước xương hầm, gạo tấm (10%), Thịt heo (7%), Dầu kiddy (dầu cá hồi, dầu mè, dầu đậu nành), muối, […]

Learn More

20.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare