Khay quà

Khay quà 1Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

524.700

Khay quà 1 .

Set quà bao gồm những sản phẩn sau: Rượu Mẫu Sơn Đỉnh M6      302,000 Snack chua ngọt        45,000 Khô trâu        40,000 Bò xông khói        90,000 Ly Tổng trước VAT      477,000 VNĐ Tổng sau VAT      524,700 VNĐ   Xem thêm nhiều sản phẩm tại ĐÂY

Learn More

524.700

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Khay quà 2Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

1.061.000

Khay quà 2 .

Set quà bao gồm những sản phẩm sau:   Giỏ quà            Đơn giá Khô bò vị quế hồi             225,000 Rượu Mẫu Sơn Đỉnh M8             651,000 Snack wasabi              45,000 Bò xông khói              90,000 Ly              50,000 Tổng trước VAT          1,061,000 VNĐ Tổng sau VAT          […]

Learn More

1.061.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Khay quà 3Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

450.000

Khay quà 3 .

Set quà bao gồm những sản phẩm sau:   Giỏ quà       Đơn giá Rượu nếp nương hạ thổ x 2             270,000 Khô trâu              40,000 Snack wasabi              45,000 Snack chua ngọt              45,000 Ly              50,000 Tổng trước VAT             450,000 vnđ Tổng sau VAT             495,000 […]

Learn More

450.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Khay quà 4Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

500.000

Khay quà 4 .

Set quà bao gồm những sản phẩm sau:   Giỏ quà             Đơn giá Rượu nếp nương hạ thổ             135,000 Khô bò vị quế hồi             225,000 Ly              50,000 Bò xông khói              90,000 Tổng trước VAT             500,000 vnđ Tổng sau VAT […]

Learn More

500.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare
Khay quà 5Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ

320.000

Khay quà 5 .

Set quà bao gồm những sản phẩm sau:   Giỏ quà              Đơn giá Rượu nếp nương hạ thổ             135,000 Snack wasabi              45,000 Bò xông khói              90,000 Ly              50,000 Tổng trước VAT             320,000 vnđ Tổng sau VAT             352,000 vnđ   Xem thêm nhiều sản phẩm tại ĐÂY

Learn More

320.000

  • Availability: 0 in stock
Sold By : Happy Mart - Vui vẻ - Kết nối - Chia sẻ
Compare